Het ultieme maatwerk, aangepast aan de cliënt, de risico’s en wensen. Al dan niet zichtbaar aanwezig, zowel individueel als collectief (gezinnen, managementteams, directies): het is allemaal mogelijk.
Faciliteiten Beveiliging Nederland werkt zelfstandig en in samenwerking met politie en justitie.

Wij beveiligen op basis van een zorgvuldige en afgewogen risico-analyse, in nauw overleg met onze cliënten.

Persoonsbeveiliging is een specialisatie met talloze mogelijkheden, daarom lichten we dit onderwerp het liefst toe in een persoonlijk gesprek. Mail of bel (voor een zeer spoedige reactie)  met onze speciale contactpersoon