EHBO cursus – Eerste Hulp Bij Ongelukken

Tijdens deze praktische EHBO cursus leren cursisten snel en effectief wat te doen bij een ongeval. Speciale aandacht kan worden gegeven aan ongevallen bij kinderen en sportletsels, als daar behoefte aan bestaat.

De cursus wordt gegeven door bevoegde instructeur Eerste Hulp. De lesstof is uiteenlopend, van het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen tot beademing en reanimeren.

Meer informatie over deze EHBO-cursus ? 

Neem dan gerust contact met ons op.