Kwaliteitsgarantie van Faciliteiten Beveiliging Nederland

Faciliteiten Beveiliging Nederland wil optimale kwaliteit bieden in al zijn diensten. Daarvoor is in onze visie een constant vinger-aan-de-pols-houden nodig. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar de mening van onze afnemers, via periodiek rond gestuurde vragenlijsten.


Daarnaast hebt u als klant een vast contact dat u 24 per dag, zeven dagen per week kunt aanspreken, en tenslotte nemen wij periodiek telefonisch contact met u op en spreken met u af wanneer we lang kunnen komen voor een evaluatie, als u daar prijs op stelt.

Tijd is kostbaar voor u als afnemer van onze diensten, dat weten wij maar al te goed. Dus we doen er alles aan om de beveiliging perfect neer te zetten en het contact met u kort en functioneel te houden. Dat kan met name via onze vragenlijsten, die overzichtelijk zijn en in een minimum aan tijd kunnen worden ingevuld.

Wilt u meer weten over de kwaliteitsgarantie van FBN ? 

Neem dan hier contact op